رشد مو

پیشگیری و درمان ریزش مو

تو این مقاله راجع به افرادی که موهاشون تغییر حالت پیدا نمیکنه و فقط ریزش مو دارند و پیاز مو از جاش در میاد صحبت کردیم

0 نظرات