باشگاه مشتریان نیکوان​

تاریخ اعمال تغییرات روی سایت 1401/04/08

باشگاه مشتریان نیکوان 

نیکوان ، مشتریان را در چهار دسته تقسیم بندی می نماید

1-مشتریان طلایی 1500 امتیاز                           3- مشتریان برنزی 500 امتیاز

2-مشتریان نقره ایی 1000 امتیاز                         4- مشتریان عادی کمتر از 500 امتیاز

هر امتیاز معادل 200 تومان می باشد

جدول امتیاز دهی به مشتریان

ردیف نوع اقدام تعداد امتیاز قابل دریافت سقف روزانه کسب امتیاز مهلت استفاده دسته بندی مشتری توضیحات
1 امتیاز به ازای مطالعه هر نوشته 2 4 یکسال بعد
2 امتیاز به ازای مشاهده صفحه محصول 2 6 یکسال بعد
3 بر اساس حجم خرید به ازای هر 50 هزار تومان خرید (پس از تایید مدیر) 7 50 3ماه بعد طلایی 14 نقره ای 12 برنزی 10 حداقل خرید 100 هزار تومان
4 امتیاز به ازای پذیرش هر نظر 2 20 یکسال بعد مشتری محصول 5
5 امتیاز به ازای ثبت نام کاربر 5 6
6 امتیاز به ازای معرفی ثبت نام کاربر 5 15 یکسال بعد
7 تکمیل و اعتبار سنجی اطلاعات کاربری 5 یکسال بعد
8 اشتراک گذاری 2 6 یکسال بعد
9 امتیاز دهی ستاره ای 2 1
10 بازدید روزانه 1 1
11 سالگرد عضویت 5 یکسال بعد
12 تاریخ تولد کاربر 100 یک هفته بعد
13 پور سانت معرف برای هر خرید 50 10روز بعد از ورود کاربر

جدول کد تخفیف

ردیف نوع تخفیف میزان تخفیف مهلت استفاده زمان ارسال کد تخفیف شرط ارسال کد تخفیف
1 هر خرید 5درصد تا سقف 30هزار تومان 7 روز 14 روز بعد از خرید حداقل سبد خرید 200 هزار تومان
2 تاریخ تولد 5درصد تا سقف 100هزار تومان 7 روز تاریخ تولد درج شده
3 استفاده خریدار از کد معرف 25هزار تومان تخفیف نقدی 10 روز بعد از اولین ورود کاربر با لینک معرف

تبدیل امتیاز و انتقال به کیف پول برای هر 50 امتیاز به صورت ماهانه (هر امتیاز 200 تومان)