باشگاه مشتریان نیکوان​

آخرین به روز رسانی : هفدهم تیرماه هزار و چهارصد

باشگاه مشتریان نیکوان 

نیکوان ، مشتریان را در چهار دسته تقسیم بندی می نماید

۱-مشتریان طلایی ۱۵۰۰ امتیاز                           ۳- مشتریان برنزی ۵۰۰ امتیاز

۲-مشتریان نقره ایی ۱۰۰۰ امتیاز                         ۴- مشتریان عادی کمتر از ۵۰۰ امتیاز


  • ۵درصد تخفیف برای عسل ها / حداقل ۱۰۰ امتیاز
  • ۷درصد تخفیف برای سرکه ها / حداقل ۱۵۰ امتیاز
  • ۱۰درصد تخفیف برای روغن های آرایشی / حداقل ۲۰۰ امتیاز