باشگاه مشتریان نیکوان​

آخرین به روز رسانی : هفدهم تیرماه هزار و چهارصد

باشگاه مشتریان نیکوان 

نیکوان ، مشتریان را در چهار دسته تقسیم بندی می نماید

1-مشتریان طلایی 1500 امتیاز                           3- مشتریان برنزی 500 امتیاز

2-مشتریان نقره ایی 1000 امتیاز                         4- مشتریان عادی کمتر از 500 امتیاز

  • 5درصد تخفیف برای عسل ها / حداقل 100 امتیاز
  • 7درصد تخفیف برای سرکه ها / حداقل 150 امتیاز
  • 10درصد تخفیف برای روغن های آرایشی / حداقل 200 امتیاز