سرخ کردنی

با حرارت ملایم می توانید از روغن های کنجد ،روغن ارده کنجد، روغن زیتون ،روغن آفتابگردان به عنوان روغن های سرخ کردنی استفاده نمایید