روغن سرخ کردنی سالم

روغن سرخ کردنی سالم نیکوان

با حرارت ملایم می توانید از روغن های کنجد ،روغن ارده کنجد، روغن زیتون ،روغن آفتابگردان به عنوان روغن های سرخ کردنی استفاده نمایید