روغن پخت و پز

از روغن های گیاهی نیکوان همانند کنجد، زیتون ، آفتابگردان و ارده کنجد و روغن های حیوانی زردگاوی و شحم می توان برای پخت و پز استفاده کرد