کره مغزیجات گیاهی

انواع کره های سالم گیاهی نیکوان از جمله کره نارگیل، کره فندق، کره بادام زمینی ، کره بادام درختی ، کره کنجد، کره ترکیبی هشت مغز و کره ترکیبی پنج می باشد که در دو طعم ساده و شکلاتی موجود می باشد