روغن های دارویی و درمانی

روغن های دارویی و درمانی نیکوان مخصوص انواع مشکلات درمانی از جمله تقویت قوای عمومی، تقویت حافظه ، بینایی مشکلات قلب و گردش خون، ضد باکتری و ویروس می باشد