روغن های دارویی و درمانی

روغن های دارویی و درمانی نیکوان

انواع روغن های گیاهی درمانی از جمله روغن سیاهدانه ، روغن بنفشه ، روغن کرچک ، روغن بادام شیرین ، برای تقویت قوای عمومی، تقویت حافظه ، بینایی مشکلات قلب و گردش خون، ضد باکتری و ویروس می باشد