کره مغزیجات گیاهی

کره مغزیجات نیکوان

انواع کره های سالم گیاهی نیکوان از جمله کره نارگیل، کره فندق، کره بادام زمینی ، کره بادام درختی ، کره کنجد، کره هشت مغز و کره پنج می باشد که در دو طعم ساده و شکلاتی موجود می باشد